Photo of Tea House Kimono Shoot in Kanazawa [01/2019] taken by Kai